Τα χαρακτηριστικά των ραδιοβοηθημάτων του αεροδρομίου «Δημόκριτος» δίνονται στον ακόλουθο πίνακα.

Χαρακτηριστικό Κλήσεως
 

Σταθμός

Συχνότητα

Ώρες Λειτουργίας

 Κάλυψη

Συντεταγμένες

Άλλες Πληροφορίες

ALP NDB/L 351 KHz H24 25NM 405127 Ν  255639 Ε Locator
ALX VOR/DME 113,80 MHz /
CH 85X
H24 FL 500 / 150 NM 405118 Ν  255726 Ε En – Route Facility

Χαρακτηριστικό Κλήσεως
 

Σταθμός

Συχνότητα

Ώρες Λειτουργίας

 Κάλυψη

Συντεταγμένες

Άλλες Πληροφορίες

KHR NDB/L 327 KHz H24 25NM 405540 Ν  253800 Ε ΚΑΒΑΛΑ

Locator

KPL TVOR/

DME

108,80 MHz /
CH 25X
H24 FL 250 / 40 NM 405449 Ν  243655 Ε ΚΑΒΑΛΑ

Terminal Facility

KVL TACAN CH 35X H24 FL 600/

200NM

405700 Ν  242312 Ε ΚΑΒΑΛΑ

HAF

LIO NDB 429 KHZ H24 120 NM 395529 Ν  251456 Ε ΛΗΜΝΟΣ

En–Route Facility

LMO VOR/DME 109,20 MHZ CH29X H24 FL 500/

150 NM

395513 Ν  251415 Ε ΛΗΜΝΟΣ
En–Route Facility
LMN TACAN CH 95X H24 FL 250 / 100 NM 395601 Ν  251446 Ε ΛΗΜΝΟΣ

HAF

LVO NDB/L 397 KHZ H24 25NM 390303 Ν  263624 Ε ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Locator

MLN DTVOR/

DME

109,60 MHz /
CH 33X
H24 FL 250 / 40 NM 390330 Ν  263603 Ε ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Terminal Facility

LSV VOR/DME 114,20 MHZ CH89X H24 FL 500 / 100 NM 391357 Ν 262530 E ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Εn-Route Facility

 
 
 
 
 

© Αερολιμένας Αλεξανδρούπολης - Σωματείο Εργαζομένων  Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

Ανάπτυξη - Διαχείριση: Τσιφτσίδης Γεώργιος