Η Τερματική Περιοχή Ελέγχου (Terminal Control Area TMA) του αεροδρομίου Αλεξανδρούπολης / Δημόκριτος εκτείνεται από ύψος 1000 ft πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας μέχρι το FL 245 και ορίζεται από κύκλο με ακτίνα 20 ΝΜ και κέντρο το ALX VOR (συντεταγμένες Ν 40ο 51΄ 18΄΄, Ε 25ο 57΄ 26΄΄) ο οποίος περιορίζεται ανατολικά από τα όρια (σύνορα) μεταξύ των FIR Αθηνών και FIR Istanbul. Η εξυπηρέτηση της εναέριας κυκλοφορίας στην παραπάνω περιοχή παρέχεται από τον Έλεγχο Προσέγγισης του «Δημόκριτος» (Dimokritos Approach) από το ύψος των 1000 ft πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας μέχρι το FL150 τις ώρες λειτουργίας του αεροδρομίου οι οποίες και δημοσιεύονται με σχετική αγγελία (Β τάξης), τις υπόλοιπες ώρες του 24ώρου οι σχετική εξυπηρέτηση παρέχεται από το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής «Μακεδονία» (Makedonia Control). Από το FL 155 μέχρι το FL 245 η εξυπηρέτηση εναέριας κυκλοφορίας στην παραπάνω περιοχή παρέχεται από το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής «Μακεδονία» όλο το 24ωρο.

Η Ζώνη Ελέγχου (Control Zone CTR) του αεροδρομίου Αλεξανδρούπολης / Δημόκριτος εκτείνεται από την επιφάνεια του εδάφους μέχρι το ύψος των 4000 ft πάνω από το έδαφος και ορίζεται από κύκλο με ακτίνα 10 ΝΜ και κέντρο το σημείο αναφοράς του αεροδρομίου (συντεταγμένες Ν 40ο 51΄ 24΄΄, Ε 25 ο 57΄ 24΄΄) ο οποίος περιορίζεται ανατολικά από τα όρια (σύνορα) μεταξύ των FIR Αθηνών και FIR Istanbul. Η εξυπηρέτηση της εναέριας κυκλοφορίας στην παραπάνω περιοχή παρέχεται από τον Έλεγχο Προσέγγισης του «Δημόκριτος» (Dimokritos APP) κατά τις ώρες λειτουργίας του αεροδρομίου που κοινοποιούνται με αγγελίες τάξης Β.

Η Ζώνη Κυκλοφορίας του Αεροδρομίου ή Κύκλος Κυκλοφορίας (Aerodrome Traffic Zone ATZ) του αεροδρομίου Αλεξανδρούπολης / Δημόκριτος εκτείνεται από την επιφάνεια του εδάφους μέχρι το ύψος των 2000 ft πάνω από το έδαφος και ορίζεται από κύκλο με ακτίνα 5 ΝΜ και κέντρο το σημείο αναφοράς του αεροδρομίου (συντεταγμένες Ν 40ο 51΄ 24΄΄, Ε 25 ο 57΄ 24΄΄). Η εξυπηρέτηση της εναέριας κυκλοφορίας στην παραπάνω περιοχή παρέχεται από τον ΠΕΑ του «Δημόκριτος» (Dimokritos Tower) κατά τις ώρες λειτουργίας του αεροδρομίου που κοινοποιούνται με αγγελίες τάξης Β.

Στον Πίνακα που ακολουθεί δίνονται συνοπτικά όλα τα βασικά χαρακτηριστικά των ελεγχόμενων περιοχών του αεροδρομίου «Δημόκριτος».

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΟΡΙΑ

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΟΡΙΑ (ΑΝΩΤΕΡΟ / ΚΑΤΩΤΕΡΟ)

ΠΑΡΟΧΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΕΚ

ΧΑΡ/ΚΟ ΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΕΚ

ΤΜΑ (TCA) Κύκλος ακτίνας 20 ΝΜ με κέντρο το ALX VOR, που περιορίζεται ανατολικά από τα σύνορα των FIR Αθήνας και FIR Istanbul FL245/FL155

 FL155/1000 ft

ACC Makedonia

APP Dimokritos at FL 150 and below

Makedonia Control

Dimokritos Approach

CTR

Κύκλος ακτίνας 10ΝΜ με κέντροτο σημείο 405124Ν 255724Ε (ARP) που περιορίζεται ανατολικά από τα σύνορα των FIR Αθήνας και FIR Istanbul

4000 ft APP Dimokritos Dimokritos Approach
ATZ Κύκλος ακτίνας 5 ΝΜ με κέντρο το σημείο 405124Ν-255724Ε (ARP) 2000 ft TWR Dimokritos Dimokritos Tower

*Coordinates converted in WGS-84

** Οι αποστάσεις μετρώνται με πτήση μέσω αεροδιαδρόμων

***Greek Flight Information Region (FIR) Boundary

 
 

© Αερολιμένας Αλεξανδρούπολης - Σωματείο Εργαζομένων  Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

Ανάπτυξη - Διαχείριση: Τσιφτσίδης Γεώργιος