Οι αεροδιάδρομοι που διέρχονται από την Τερματική Περιοχή Ελέγχου (ΤΜΑ) του αεροδρομίου «Δημόκριτος» παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα  με βάση το ΕΑΠ Ελλάδας – AIP Greece, Volume I, RAC 3-2-10, 3-2-12, 3-4-15 και 3-4-23).

ΧΑΡ/ΚΟ ΚΛΗΣΗΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΙΧΝΟΣ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ  (ΝΜ)

ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ ΟΡΙΑ

 RADIAL ΑΠΟ ALX VOR

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΥΨΟΣ ΠΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΤΗΣΗΣ

G33 ALX to LMO 207/027 63 FL245/ 7500ft 207 8000ft EVEN ODD
G12

PEREN to ALX

 

ALX to GOLDO

078/258

080/260

92

14

FL245/ 7500ft

FL245/ 7500FT

258

80

8000ft

8000ft

ODD⇩ ⇧EVEN
M603 PEREN to ALX

 

ALX to GOLDO

078/258

080/260

92

14

FL245/ 7500ft

FL245/ 7500ft

158

80

8000ft

8000ft

ODD⇩ ⇧EVEN
N131 IDILO to BELGI 126/306 27 FL245/ 7500ft -- 8000ft ODD

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΗΣΕΩΣ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ*

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ALX VOR
(ΣΕ ΝΜ)**
 

RADIAL ΑΠΟ ALX VOR

ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΕΡΟΔΙΑΔΡΟΜΟΙ

ARNAS 403112 Ν
232900 Ε

114

258

G12, M603

BELGI

403000Ν
255300Ε

21,5 188 N131
GOLDO 405300Ν
261500Ε
FIR BDRY***
14 080

G12, M603

IDILO 404726N 

252622E

24 258 N131
KOROS 390630N

245300E

114 205

G33, W58, N133

PEREN

403548N

235804E

92 258 J60, L609, G12, M603, V63, N128, N133
RODOP 413500Ν
241100Ε

153

299

B7, L618, V63, N127, N131

*Coordinates converted in WGS-84

** Οι αποστάσεις μετρώνται με πτήση μέσω αεροδιαδρόμων

***Greek Flight Information Region (FIR) Boundary

 
 

© Αερολιμένας Αλεξανδρούπολης - Σωματείο Εργαζομένων  Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

Ανάπτυξη - Διαχείριση: Τσιφτσίδης Γεώργιος