Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Τηλεφωνικό κέντρο: 2551089300
Αερολιμενάρχης: 2551089301
Γραμματεία: 2551089302
Αερολιμενικός Έλεγχος: 2551089303
Τμήμα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας: 2551089304
Τμήμα Τηλεπικοινωνιών: 2551089305
Τμήμα Ηλεκτρονικών: 2551089306
Τμήμα Υποστήριξης: 2551089333
Ηλεκτρολόγοι: 2551089308
Διαχείριση Χρηματικού: 2551089311
Διαχείριση Υλικού: 2551089312
Πληροφορίες Πτήσεων: 2551089322
Οδηγοί-Πυροσβέστες: 2551089339
Φυλάκιο Εισόδου: 2551089335
 Άλλες Υπηρεσίες στον Αερολιμένα
Αστυνομία: 2551089314
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία: 2551045232
Τελωνείο: 2551089337
Έλεγχος Διαβατηρίων: 2551045260
Αεροπορικές Εταιρείες στον Αερολιμένα
Oλυμπιακή Αεροπορία: 2551045198
Αεροπορία Αιγαίου: 25510
Γραφείο στρατιωτικών πτήσεων 2551089327
 

© 2006 Αερολιμένας Αλεξανδρούπολης - Σωματείο Εργαζομένων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 

Ανάπτυξη - Διαχείριση: Τσιφτσίδης Γεώργιος