Τέλη προσγείωσης:

 

Tα τέλη προσγείωσης υπολογίζονται σε συνάρτηση με το μέγιστο βάρος απογείωσης υπολογιζόμενο σε μετρικούς τόνους σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:


Μέχρι 10tns:           11,50 EURO
Από 10 μέχρι 25:     11,50 EURO (1,14/ton)
Από 25 μέχρι 50:     28,70 EURO (1,43/ton)
Από 50 μέχρι 65:     64,42 EURO (1,61/ton)
Από 65 μέχρι 80:     88,83 EURO (1,64/ton)
Από 80 μέχρι 150:   113,49 EURO (1,61/ton)
Από 150 μέχρι 300: 208,87 EURO (1,64/ton)

 

Τέλη προσγείωσης ιδιωτικών αεροσκαφών κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

 

Τα τέλη υπολογίζονται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα με την προϋπόθεση ότι το βάρος τους δεν υπερβαίνει τους 5,7 tons:


Μέχρι 2 tons 2,93 EURO
Από 2 μέχρι 5,7 tons 5,87 EURO

 

Προσαυξήσεις:  

Τα παραπάνω τέλη αυξάνονται κατά 40% για προσγειώσεις/απογειώσεις στη διάρκεια της νύχτας. (Νύχτα νοείται η διάρκεια 30 λεπτά μετά τη Δύση έως 30 λεπτά πριν την Ανατολή.

Στη διάρκεια των μηνών από Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβριο και για προσγειώσεις μεταξύ των ωρών 1100 έως 1700, τα τέλη προσγείωσης προσαυξάνονται κατά 25%.

 

ΒΑΡΗ

ΤΕΛΗ ΣΕ EURO

Μέχρι τους 10 τόνους:

Από 10 μέχρι τους 50:

Από 50 μέχρι τους  100:

Από 100 μέχρι τους 200:

Πάνω από 200 τόνοι:

 

C =  0,28 για κάθε ώρα στάθμευσης.

C =  WxTx0,027

C =  WxTx0,034

C =  WxTx0,041

C=   WxTx0,048

 

Επεξήγηση Συμβόλων:

 

C =  Σύνολο τελών
W = M.T.O.W
T  = Ο αριθμός των ωρών πέραν των 2

       κατά τις οποίες το αεροσκάφος παρέμεινε

       προσγειωμένο οι οποίες υπολογίζονται

       αμέσως μετά την ώρα προσγείωσης.

Όλα τα αεροσκάφη που ανήκουν σε αναγνωρισμένες Αερολέσχες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαιρούνται από την καταβολή τελών με την προϋπόθεση ότι το βάρος τους δεν υπερβαίνει τους 5,7 τόνους.

Για επιβάτες με τελικό προορισμό αεροδρόμια της  Ελλάδας Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν και της Ευρωπαϊκής   Ένωσης:

 

12 EURO

 

Για επιβάτες με προορισμό

αεροδρόμια εκτός της

Ευρωπαϊκής Ένωσης:

 

22 EURO
Γενικές εξαιρέσεις:

 

Τα πληρώματα των αεροσκαφών.

Οι  transit-transfer επιβάτες.

 

 

© 2006 Αερολιμένας Αλεξανδρούπολης - Σωματείο Εργαζομένων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. 

Ανάπτυξη - Διαχείριση: Τσιφτσίδης Γεώργιος