αρχιτεκτονική του νομού Έβρου έχει επηρεαστεί τόσο από τις κλιματολογικές συνθήκες όσο και από τους λαούς που κατά καιρούς κατοίκησαν εδώ όπως οι Βυζαντινοί και οι Τούρκοι.

Επίσης, σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση του αρχιτεκτονικού χαρακτήρα των πόλεων του νομού έπαιξαν οι οικονομικές συνθήκες και οι πλουτοπαραγωγικοί πόροι της κάθε πόλης.

υγκεκριμένα, η Αλεξανδρούπολη θα χαρακτηριζόταν ως η σύγχρονη πόλη του 20ου αιώνα με δείγματα κτιρίων που τείνουν στον νεοκλασσικό ρυθμό όπως τον ακολούθησε η ελληνορθόδοξη κοινότητα του τέλους του 19ου αιώνα. Αξίζει να αναφέρουμε την Ζαρίφειο Παιδαγωγική Ακαδημία, το Ταχυδρομείο, τα κτίρια στην πλατεία Μητροπόλεως.
Στο Διδυμότειχο κυριαρχούν πολλά κτίρια από την Τουρκοκρατία καθώς και πολλά κτίρια μεταβυζαντινής εποχής. Στην πόλη υπάρχουν επίσης πολλά ξύλινα χαμηλά σπίτια με προστώα από τον 19ο αιώνα αλλά και μέγαρα του 20ου αιώνα με ακαδημαϊκό χαρακτήρα.

Στο Σουφλί η σηροτροφία και μεταξοβιομηχανία ως κύριες δραστηριότητες των κατοίκων δίνουν τον χαρακτήρα της δόμησης. Υπάρχουν μεγάλα κουκουλόσπιτα καθώς και αρχοντικά που ανήκαν στις αρχοντοοικογένειες της περιοχής και μαρτυρούν την ευημερία της πόλης. Πολλά σπίτια είναι διώροφα και τριώροφα με έντονο εργοστασιακό χαρακτήρα.