Στον αερολιμένα λειτουργεί υπαίθριο φυλασσόμενο και φωτιζόμενο πάρκινγκ δυναμικότητας 250 αυτοκινήτων.
Το πάρκινγκ βρίσκεται στον χώρο μπροστά του αερολιμένα.
Η παραμονή στο πάρκινγκ για 20 λεπτά είναι δωρεάν.
Οι χρεώσεις κλιμακώνονται ως εξής:

 

Τιμή
Για την πρώτη ώρα: 
Από 2 ώρες μέχρι 12 ώρες:
Από 13 ώρες μέχρι 48 ώρες:
Από 49 ώρες και πλέον:
1.80 euro.
0.40 euro την ώρα.
0.20 euro την ώρα.
0.10 euro την ώρα.
     
     
     
 

© 2006 Αερολιμένας Αλεξανδρούπολης - Σωματείο Εργαζομένων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. 

Ανάπτυξη - Διαχείριση: Τσιφτσίδης Γεώργιος