περιοχή του Έβρου κατοικήθηκε από την Παλαιολιθική Εποχή (10.000 - 7.000 π.Χ.) όπως μαρτυρούν τα λίθινα εργαλεία που βρέθηκαν επιφανειακά κοντά στον Άρδα και στον Έβρο ποταμό. Η ανθρώπινη παρουσία εξακολουθεί να υπάρχει τη Νεολιθική εποχή (5.500-3.000 π.Χ.) στην περιοχή και μάλιστα στην περίοδο της Εποχής του Χαλκού (3.000 - 1.050) παρατηρούνται επαφές με κατοίκους εκτός Θράκης και συγκεκριμένα η ανασκαφή στη περιοχή Μικρό Βουνί Σαμοθράκης δείχνει εμπορικές επαφές με Μινωίτες.
το τέλος των προϊστορικών χρόνων, στην Πρώιμη εποχή του Σιδήρου, εμφανίζονται οι πρώτες οχυρωμένες "ακροπόλεις" και τα μεγαλιθικά μνημεία. Αυτή την περίοδο θα πρέπει να χρησιμοποιήθηκε ακόμη το σπήλαιο "Βούβα" κοντά στο Διδυμότειχο καθώς στο εσωτερικό του βρέθηκαν δείγματα Θρακικής κεραμεικής και όστρακα. Οι λαξευτός τάφος στην Νίψα οι βραχογραφίες και τα Dolmens στην Ρούσσα, πληθώρα υπαίθριων ιερών, όπως στον Άβαντα, και ακροπόλεις, όπως η Καβησός και τα Κοίλα, χρονολογούνται επίσης στα τέλη της προϊστορικής περιόδου.