το χωριό Ρούσα έχουν εντοπιστεί ενδιαφέροντα δείγματα του προϊστορικού πολιτισμού των Θρακών.

Ο επισκέπτης αξίζει να περιηγηθεί το περίφημο Dolmen (μεγαλιθικό τάφο) στην τοποθεσία Σκοπιά (900-800 π.Χ.) και τη λαξευτή βραχογραφία στο ύψωμα Χίλια, που απεικονίζει ανθρώπινες μορφές, πουλιά και άλλα σύμβολα (1100-900 π.Χ.)