πό τα μέσα του 18ου αι. ο αστικός ελληνικός πληθυσμός της περιοχής γνωρίζει μια διαρκή ανάπτυξη. Από τους οικισμούς του νομού, το Σουφλί είναι αυτό που γνωρίζει την μεγαλύτερη άνθηση χάρη στο μετάξι.

υστυχώς στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20 αι. ολόκληρη η περιοχή της Θράκης χωρίς να εξαιρείται ο νομός Έβρου γνωρίζει τις συνέπειες των ενδοβαλκανικών ανταγωνισμών και συγκρούσεων.

Θράκη ενώθηκε με την Ελλάδα το 1920 με την υπογραφή της συνθήκης των Σεβρών μετά το τέλος του Α' Παγκοσμίου Πολέμου και αφού πέρασε μία περίοδος διαβαλκανικής διοίκησης.