δρύθηκε πριν από λίγα χρόνια στη Χώρα με πρωτοβουλία του Δήμου και του Πολιτιστικού Συλλόγου του νησιού.

πάρχουν αντικείμενα από την καθημερινή αγροτική ζωή, αγροτικά σκεύη, κεντήματα, υφαντά, έπιπλα, φωτογραφίες και αντιπροσωπευτικές φορεσιές από το νησί.