Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ιδρύθηκε το 1931 και αποτελεί σήμερα τον σημαντικότερο φορέα ελέγχου του συστήματος αερομεταφορών στην Ελλάδα. Διευθύνει και ελέγχει περισσότερα από 40 πολιτικά αεροδρόμια. Δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τον εκσυγχρονισμό και την κτιριακή αναβάθμιση των αερολιμένων. Μεριμνά για την οργάνωση του Εθνικού Εναέριου χώρου. Ασκεί με υπευθυνότητα και απόλυτη ασφάλεια τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας. Εγκαθιστά και λειτουργεί αεροναυτικές τηλεπικοινωνίες και ραδιοβοηθήματα. Χορηγεί τα σχετικά πτυχία και τις άδειες. Φροντίζει για την ανάπτυξη του αεροπορικού πνεύματος της ιδιωτικής αεροπορίας και του αεροαθλητισμού. Διαμορφώνει την εθνική νομοθεσία για τις αερομεταφορές. Συμμετέχει σε πολλούς διεθνείς οργανισμούς και αναβαθμίζει τις διεθνείς αεροπορικές σχέσεις της Ελλάδος.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Λεωφ. Β. Γεωργίου 1 Ελληνικό
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Τ.Θ. 73751
16604 Ελληνικό

TΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΣΝΗ:

AEROPOLIT ATHINAI

TΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:
TELEX:

FAX:
WEBSITE:

http://www.hcaa.gr

 
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX
Γραφείο Διοικητή: -
Γραμματεία Διοικητή:
Υποδιοικητής ΥΠΑ 1:
Υποδιοικητής ΥΠΑ 2:
Υποδιοικητής ΥΠΑ 3: 2310473050
Γεν. Διεύθυνση Αερομεταφορών: -
Διεύθυνση Αεροπορικής εκμετάλλευσης: -
Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων:
Διεύθυνση Αερολιμένων: -
Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών: -
Διεύθυνση Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων: -
Διεύθυνση Τεχνικής Εκμετάλλευσης:
Γενική Διεύθυνση Αεροναυτιλίας: -
Διεύθυνση Εναέριας κυκλοφορίας: -
Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών:
Διεύθυνση Ηλεκτρονικών: -
Κέντρο Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Εφαρμογών:  
Μονάδα πτητικών μέσων:
Γεν. Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης: -
Διεύθυνση Προσωπικού: -
Διεύθυνση Οργάνωσης και Ανάπτυξης: -
Τμήμα Στατιστικής: -
Διεύθυνση Οικονομικού και Εφοδιασμού: -
Διεύθυνση Εκπαίδευσης: -
Διεύθυνση ΠΣΕΑ: -
Λογιστικό και Εφοδιαστικό κέντρο: -
Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας:
Διεύθυνση Επιθεώρησης: -
Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων:  2189047175
Διεύθυνση Ασφαλείας Αερολιμένων: -
Τμήμα εκσυχρονισμού Εναέριας Κυκλοφορίας: -
 

© Αερολιμένας Αλεξανδρούπολης - Σωματείο Εργαζομένων Υπηρεσίας  Πολιτικής Αεροπορίας
Ανάπτυξη - Διαχείριση: Τσιφτσίδης Γεώργιος