την περιοχή της Αλεξανδρούπολης βρίσκεται ένα πολύ σημαντικό τοιχογραφημένο σπήλαιο, των Αγ. Θεοδώρων, που θυμίζει τις σπηλαιώδεις εκκλησίες της Καππαδοκίας ή και τις μεμονωμένες βραχογραφίες των Πρεσπών. Ο γύρω χώρος περιλαμβάνει πλήθος βραχοσκεπών και σπηλιών, στις οποίες πιθανώς ζούσαν μοναχοί και χρησιμοποιούσαν τους Αγ. Θεοδώρους ως εκκλησία.

Το σπήλαιο έχει διαμορφωθεί σε μικρό ναό με την προσθήκη χτιστού τέμπλου και την τοιχογράφηση των επιφανειών του βράχου. Οι παραστάσεις έγιναν σε δύο φάσεις (11ος/τέλος 12ου-αρχές 13ου αιώνα) και απηχούν την υψηλή τέχνη της Κωνσταντινούπολης.