λα τα αρχαιολογικά ευρήματα του νομού βρίσκονται στο Μουσείο Κομοτηνής. Πρόκειται να δημιουργηθεί Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αλεξανδρούπολη.