ι Ρωμαϊκοί Χρόνοι που διήρκεσαν ως τον 4ο αι. μ.Χ. οδηγούν στην ανάδειξη του ελληνικού χαρακτήρα του τοπικού πολιτισμού. Αυτή την περίοδο κατασκευάζεται η Εγνατία Οδός που περνούσε μέσα από τον νομό Έβρου αποτελώντας σημαντικό συγκοινωνιακό άξονα που βοήθησε την οικονομική, εμπορική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής.

πολείμματα της Εγνατίας Οδού διακρίνονται σήμερα ανατολικά της Αλεξανδρούπολης. Τον 2ο μ.Χ. αιώνα δύο σημαντικά αστικά κέντρα ιδρύονται από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Τραϊανό, η Τραϊανούπολη κοντά στην Αλεξανδρούπολη και η Πλωτινούπολη κοντά στο Διδυμότειχο.