το χωριό Πύθιο, το Εμπύθιο των βυζαντινών, ο αυτοκράτορας Ιωάννης Κατακουζηνός έκτισε ένα ισχυρότατο φρούριο (αρχές 14ου αι.) που χρησίμευε ως προσωπικό του καταφύγιο και θησαυροφυλάκιο.

Το κάστρο, μία εντυπωσιακή διαπραγμάτευση της δυτικής στρατιωτικής αρχιτεκτονικής, σώζει ακόμη και σήμερα τους δύο από τους τρείς πύργους μαζί με τμήμα του περιπάτου.