τισμένη το 1843 σε θέση όπου υπήρχε μεταβυζαντινό μοναστήρι, υπήρξε το σημείο συνάντησης πολλών ευγενών και αυτοκρατόρων.

ρόκειται για μεγαλοπρεπή ναό που ο ρόλος του τόσο κοντά στα σύνορα με την Τουρκία είναι εξαιρετικά σημαντικός και αντικατοπτρίζει την ανάγκη διατήρησης της ορθόδοξης πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς.