Μεσημβρία ή Ζώνη ιδρύθηκε από Έλληνες αποίκους της Σαμοθράκης τον 7ο π.χ. αι. στα νοτιοανατολικά παράλια του Έβρου. Υπήρξε σημαντικό εμπορικό κέντρο της περιοχής και άκμασε τον 5ο και 4ο π.χ. αι.

Η Μεσημβρία ή Ζώνη είναι μόνο μια από τις αποικίες που ιδρύθηκαν εκείνη την εποχή από τη Σαμοθράκη και αναφέρονται από τον Ηρόδοτο. Οι ανασκαφές που έγιναν έφεραν στο φως, τείχος ενισχυμένο με πύργους, δρόμους, σύνολα κατοικιών καθώς και ενδείξεις για το εμπορικό κέντρο της πόλης.
χουν ανακαλυφθεί δύο ιερά, ένα αφιερωμένο στη Δήμητρα και ένα στον Απόλλωνα. Επίσης, αποκαλύφθηκε το νεκροταφείο του οικισμού που έδωσε εξαιρετικά πλούσια ευρήματα (αγγεία, ειδώλια, χρυσά κοσμήματα) δείγματα του υψηλού πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων. Αν και αρχικά η αποικία είχε καθαρά αγροτικό χαρακτήρα, στη συνέχεια εξελίχθηκε σε ακμάζουσα εμπορική αποικία.