ρίσκεται κοντά στον αρχαιολογικό χώρο της Παλαιόπολης και στεγάζει ευρήματα από τις ανασκαφές. Μεταξύ των εκθεμάτων περιλαμβάνονται η κιονοστοιχία της θόλου της Αρσινόης, μέρος της ζωοφόρου του Πρόπυλου και του Τεμένους.

πίσης στο μουσείο αυτό ο επισκέπτης θα δει πήλινα κτερίσματα από τάφο του 3ου π.χ. αι., καθώς και χρυσά κοσμήματα από κομμάτια ταφικών στεμμάτων.