ειτουργεί επίσημα από το 1983 με τέσσερεις εκθεσιακούς χώρους που στεγάζουν πλήθος αντικειμένων που συνδέονται με την πολιτιστική παράδοση του τόπου τους τελευταίους αιώνες. Ανάμεσα στα εκθέματα ξεχωρίζουν τα υφαντά των πολυάριθμων εργαστηρίων της πόλης που ήταν ονομαστά σε ολόκληρη την Ευρώπη και τα δείγματα της τοπικής ταπητουργίας.

πίσης το μουσείο στεγάζει πλήθος σκευών καθημερινής χρήσης καθώς και γεωργικών και κτηνοτροφικών εργαλείων. Τέλος ο επισκέπτης μπορεί να δει αναπαραστάσεις χώρων του παραδοσιακού θρακιώτικου σπιτιού.