ρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα της Βαλκανικής Χερσονήσου. Τα σωζόμενα τείχη έχουν μήκος περίπου 1 χλμ. και το ύψος τους φθάνει μέχρι τα 12 μέτρα. Τα τείχη διακόπτονται από τετράγωνους ή κυκλικούς πύργους.


άνω σε αυτούς τους πύργους υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα μονογράμματα, όπως αυτό του Κομνηνού. Επίσης, ένας από τους πύργους αυτούς ονομάζεται της βασιλοπούλας και συνδέεται με τον θρύλο της πτώσης της από τις επάλξεις, όταν οι Οθωμανοί κατέλαβαν το Διδυμότειχο.
νας άλλος γνωστός πύργος είναι το Πεντάζωνο όπου αποτελούσε πηγάδι-δεξαμενή για την συγκέντρωση του νερού σε περιόδους αποκλεισμού και πολιορκίας. Μέσα στο Κάστρο συναντάμε τον ναΐσκο της Αγίας Αικατερίνης, το προσκυνητάρι του Αγ. Δημητρίου και άλλα ίχνη της λαμπρής ιστορίας της πόλης. Η πόλη, παρά τις συνεχείς επιδρομές από το βορρά, ποτέ δεν έχασε τη σημασία της ως εμπορικό-πολιτιστικό κέντρο και συνέχισε, ακόμη και στη διάρκεια της τουρκοκρατίας, να αναπτύσσεται.