το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της πρωτεύουσας του νομού Έβρου στεγάζεται η πολιτιστική κληρονομιά όλων των Θρακών, ντόπιων και προσφύγων της Ανατολικής και Βόρειας Θράκης. Το Μουσείο χτίστηκε και λειτουργεί από το Σύλλογο Αρχαιοφίλων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

πάρχουν στολές ανάλογες με την εποχή και την ψυχική διάθεση αυτού που τις φορούσε. Στολές για την χαρά, τη λύπη, την ειρήνη, την καθημερινή απασχόληση, την Κυριακάτικη σχόλη. Τα σχέδια ξεκινούν από την Καππαδοκία, το Βυζάντιο, τον Πόντο για να φθάσουν στις μέρες μας κουβαλώντας μνήμες από χρόνια περασμένα.