ιστορία και η παράδοση, οι μνήμες του χθες, απλώνουν το χέρι για μια ξενάγηση στους πάμπολους αρχαιολογικούς χώρους του Εβρου. Η προϊστορία, η κλασσική και η Ελληνική αρχαιότητα, οι Ρωμαϊκοί χρόνοι, το μεγαλείο του Βυζαντίου, η Τουρκοκρατία και η σύγχρονη εποχή, σε ένα ψηφιδωτό εκπληκτικής ωραιότητας.
α έθιμα στον Έβρο είναι καθαρά Θρακιώτικα, αγροτικά και τα περισσότερα ευρητηριακά, γονιμικά, αλλά και το θρησκευτικό συναίσθημα είναι έντονο στον Έβρο. Η λαϊκή λατρεία είναι στενά δεμένη με τις ασχολίες και τις συνήθειες των ακριτών.