χλωρίδα που αναπτύσσεται στο νομό Έβρου ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή. Συγκεκριμένα στην περιοχή του Δέλτα Έβρου παράγοντες όπως η σύσταση του εδάφους, η υγρασία και η αλατότητα επηρεάζουν το είδος των φυτών που αναπτύσσονται.

Μεταξύ των 350 ειδών φυτών που έχουν καταγραφεί πολλά αναπτύσονται σε περιοχές όπου υπάρχει άμμος και πολύ αλάτι, άλλα είδη φυτών αναπτύσσονται σε έλη και λιμνοθάλασσες και άλλα αναπτύσσονται σε περιοχές που κυριαρχεί το γλυκό νερό.
ο βορειοανατολικό τμήμα του δέλτα γνωστό και ως πλημμυρίζουσα ζώνη, καλύπτεται από πυκνούς θαμνώνες με αρμυρίκια, ενώ κατά μήκος του ποταμού σχηματίζεται πυκνό δάσος με λεύκες, ιτιές, σκλήθρα, φτελιές, γεμάτο αναρριχητικά φυτά.
ο θαυμάσιο αυτό δάσος δίνει καταφύγιο στις χαλκόκοτες και στις χουλιαρομύτες που περνούν κατά τη μετανάστευση, στους ερωδιούς, στα αρπακτικά πουλιά που χρησιμοποιούν το δέλτα για ανεύρεση τροφής και στα λιγοστά άγρια ζώα που απέμειναν στο δέλτα όπως η αλεπού και το τσακάλι. Όταν οι καιρικές συνθήκες είναι εξαιρετικά δρυμείς, λύκοι και αγριογούρουνα περνούν το ποτάμι ψάχνοντας για τη λεία τους.

ατεβαίνοντας νοτιότερα προς τη θάλασσα το δάσος παραχωρεί τη θέση του σε πυκνούς και αδιαπέραστους καλαμώνες κοντά στη λίμνη Νυμφών και στις άλλες λίμνες γλυκού νερού όπως το Τσεκούρι, τη Σκέπη, τα Σπίτια , τη Γυναίκα. Kατά μήκος των ακτών και στα νησάκια, εκεί όπου κύριος ρυθμιστής είναι η θάλασσα, αναπτύσσεται αμμόφιλη βλάστηση, ενώ το αλμυρό νερό εισχωρεί στη στεριά σχηματίζοντας αλμυρόβαλτους με αλόφυτα, σημαντικούς βιότοπους για πολλά είδη πουλιών.
τα υφάλμυρα νερά των λιμνοθαλασσών Δράνα, Λακί, Παλούκια αναπτύσσεται πλούσια υδρόβια βλάστηση, τροφή για πάπιες, κύκνους και άλλα υδρόβια πουλιά. Στα νερά αυτά έρχονται και τα κοπάδια των μεταναστευτικών ψαριών για να αναπτυχθούν και να επιστρέψουν στη θάλασσα.
Παρακάτω αναφέρουμε ενδεικτικά μερικά είδη χλωρίδας που αν και είναι σπάνια, απαντώνται στην περιοχή:
 • Eriolobus trilobatus
  ROSACEAE


  Είδος που εμφανίζεται σε 4 σημεία του Έβρου. Κυρίως 13-18 km κατά μήκος του δρόμου Λουτρού-Πεσσάνης και 4 km νοτιοανατολικά της Μέστης. Στην πλευρά της Μέστης εμφανίστηκε μόνο ένα άτομο αλλά κατά μήκος του δρόμου Λουτρού-Πεσσάνης εμφανίζεται ένας αρκετά μεγάλος αριθμός από μεμονωμένα άτομα φυόμενα ως ελεύθερα δέντρα ή ως μικρές ομάδες δέντρων.

 • Minuartia greuteriana
  CARYOPHYLLACEAE


  Η Μινουάρτια είναι ένα πρόσφατα περιγραφόμενο είδος ενδημικό της Θράκης. Προς το παρόν είναι γνωστό από δύο πληθυσμούς μόνο ο καθένας από τους οποίους αντιπροσωπεύει διαφορετική ποικιλία. Και οι δύο ποικιλίες είναι πολύ σπάνιες αλλά ευτυχώς εμφανίζονται στην προστατευόμενη περιοχή της Δαδιάς. Η τυπική ποικιλία συγκεκριμένα συναντάται στην κυρίως προστατευόμενη περιφερειακή ζώνη.

 • Salix xanthicola
  SALICALEAE


  Η ξανθικόλα είναι ενδημικό της Θράκης, γνωστή στη Βόρεια Ελλάδα καθώς επίσης και στο Βουλγαρικό τμήμα της Ροδόπης.