εταξύ Ελαφοχωρίου και Δάφνης, στην περιοχή του Διδυμοτείχου, σώζεται ένας εντυπωσιακός κτιστός τάφος μακεδονικού τύπου, που καλυπτόταν με τύμβο. Είναι χτισμένος από πωρόλιθους της περιφέρειας των Μεταξάδων και χρονολογείται στο τέλος του 4ου - αρχές του 3ου π.Χ. αιώνα. Περιλαμβάνει δρόμο, προθάλαμο και θάλαμο με νεκρική κλίνη και δευτερογενής ταφή.