ε κάθε χωριό υπάρχει Πολιτιστικός Σύλλογος που αποτελεί πυρήνα συγκέντρωσης της νεολαίας.