περιοχή του Έβρου λόγω της γειτνίασής της με την Κωνσταντινούπολη παίζει πρωτεύοντα ρόλο κατά την Βυζαντινή περίοδο. Το 1151-2 ο αυτοκράτορας Ισαάκιος Κομνηνός ιδρύει το μοναστήρι της Παναγιάς Κοσμοσώτειρας στις Φέρες ενώ κατά τον εμφύλιο πόλεμο του 1341-7 ο Ιωάννης ΣΤ' Κατακουζηνός στέφεται αυτοκράτορας στο Διδυμότειχο.

ι Οθωμανοί κατέκτησαν την Θράκη στο τέλος του 14ου αιώνα και έβαλαν την δική τους σφραγίδα στην πολιτική και πολιτιστική φυσιογνωμία της περιφέρειας. Παρά την τουρκική κατάκτηση, η οικονομία των Ελλήνων εξακολουθεί να ανθεί με την δραστηριότητα των συντεχνιών γεγονός που γίνεται φανερό από την ύπαρξη παραδοσιακών αστικών κέντρων όπως οι Μεταξάδες, το Σουφλί, το Διδυμότειχο.