το Αλεποχώρι συναντούμε τον εξαιρετικό μεταβυζαντινό ναό του Αγίου Αθανασίου του 1729. Είναι κατάγραφος με τοιχογραφίες υψηλής τέχνης και σύγχρονο ξυλόγλυπτο τέμπλο.

Στο νότιο τοίχο διακρίνεται η επιγραφή "Δέησης του δούλου / του Θεού ζωγράφου / προσκυνητ(ού) του αγίου τάφου εκ χωρίου Ορτάκιοη".


.