According to the "Kapodistrias" Local Reconstruction plan, the Municipalities which appertain to the County of Evros, are the following 13:
 • Alexandroupolis
 • Byssis
 • Didimotiho
 • Kyprinos
 • Metaksades
 • Orestiada
 • Orfeas
 • Samothraki
 • Soufli
 • Traianoupolis
 • Trigono
 • Tyhero
 • Feres