INFO.: BUSINESS GUIDE 1998 "NIKI PROMOTION"
ntertainment Halls
NAME ADDRESS TELEPHONE
"AKROAMA" at the end of Ipokratous str., Orestiada 25743
"ALEXANDROS PALACE" 8th klm Alexandroupolis - Sinoron 51358
"ASTRON CLUB" 328 Dimokratias Ave., Alexandroupolis 34548
CAFE BAR "PERITRANO" 14 Karaoli Dimitriou str., 80880
MUSIC HALL "GOITIA" 7th klm Orestiada - Didimotiho, Orestiada 31624
"OASI" 337 Vasileos Georgiou str., Soufli 22752


lubs
NAME ADDRESS TELEPHONE
"1000 & 1 BEERS" 363 Dimokratias Ave., Alexandroupolis 33607
"VARELADIKO" 3 Malgaron str., Alexandroupolis 80700
"CINEMA CLUB" 114 Vasileos Georgiou str., Soufli ---
"CLUB MONOPOLIO" 272 Vasileos Georgiou str., Soufli 23926
"CLUB MUST" 8 Filipoupoleos str., Alexandroupolis 32087
CLUB "NARKISOS" 36 Apoloniados str., Alexandroupolis ---
"CLUB" 2 Pileas str., Feres 22609
"DOMUS" Parko "Egnatia", Alexandroupolis 32227
"KARPOUZI" 2nd klm Orestiada Sakou 26732
"KOLEGIO" 83 Ath. Pantazidou str., Orestiada 25917
"MEMPIS CLUB" 15 Emm. Riga str., Orestiada 26693
BEBELIS ISID. 117 Konstantinoupoleos str., Lavara 31675
"MITHOS" 50th Sintagmatos, Feres 24598
"MILOS" Kamariotissa, Samothraki 41776
"NAPOLEON" 9 Loh. Diamanti str., Orestiada 27549
"Pub HEAVY METAL" 16 Dimokratias str., Didimotiho 22766
"REBEL" Kamariotissa, Samothraki 41554
"ROXANE CLUB" 48 Mandalidou str., Didimotiho 22866
"SEMIRAMIS" Tihero 41939
"STATUS" 24 Vasileos Georgiou str., Didimotiho 24944
TSIVAS IOANNIS 23-25 Makris str., Alexandroupolis 21421
"VELVET" Tirolois & Emporiou str., Alexandroupolis 22700
"VIRGIN" 5 Koleti str., Alexandroupolis 32204
"HAVRA" 103-105 Konstantinoupoleos str., Orestiada ---